План за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

doc-9 План за управление на риска при земетресения (публикувано: понеделник, 17 август 2015 г., 13:01 ч.)Download  [226.5 KB]

doc-11 План за управление на риска от наводнения (публикувано: понеделник, 17 август 2015 г., 15:00 ч.)Download  [445 KB]
doc-10 План за управление на риска от ядрена или радиационна авария (публикувано: понеделник, 17 август 2015 г., 13:02 ч.)Download  [790 KB]
doc-12 План за управление на риска при свлачища, снегонавявания и обледенявания (публикувано: понеделник, 17 август 2015 г., 15:02 ч.)Download  [89.09 KB]

Усложнена зимна обстановка

pdf-1573 Заповед № РКП23-РД56-237/23.11.2023 г. за постоянно действаща комисия през зимния сезон 2023-2024 г. (публикувано: вторник, 28 ноември 2023 г., 08:53 ч.)Download  [1.22 MB]

Пожарна безопасност

pdf-1512 Обръщение от името на кмета на район "Красна поляна" към населението на района относно недопускане на пожари на територията ни (публикувано: петък, 05 май 2023 г., 18:38 ч.)Download  [155.1 KB]
pdf-1432 Уведомление за правилата и мерките за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон (публикувано: четвъртък, 10 ноември 2022 г., 11:53 ч.)Download  [89.5 KB]
pdf-1366 Уведомление към гражданите на район "Красна поляна" относно недопускане на възникването на пожари на територията на района (публикувано: понеделник, 11 април 2022 г., 14:34 ч.)Download  [453.07 KB]
pdf-1236 Заповед № РКП21-РД 56-119/01.06.2021 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ - СО (публикувано: сряда, 02 юни 2021 г., 11:55 ч.)Download  [418.39 KB]
pdf-1227 Указания за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност от живущите и работещите на територията на район „Красна поляна“ (публикувано: вторник, 25 май 2021 г., 16:25 ч.)Download  [128.55 KB]
pdf-450 Правила за безопасност и здраве при ползване на отопление в общински жилища на територията на район "Красна поляна" (публикувано: петък, 26 януари 2018 г., 18:03 ч.)Download  [549.69 KB]
doc-7 Декларация за кандидатстване за доброволци (публикувано: четвъртък, 17 август 2017 г., 11:48 ч.)Download  [26 KB]
doc-13 Формуляр за кандидатстване в доброволни формирования (публикувано: четвъртък, 17 август 2017 г., 15:13 ч.)Download  [35.5 KB]
doc-14 Заявление за кандидатстване в доброволни формирования (публикувано: четвъртък, 17 август 2017 г., 15:14 ч.)Download  [29.5 KB]

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За да се предотврати възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение и за осигуряване на пожарна безопасност в полски и горски територии, ръководството на Столична община - район „Красна поляна” се обръща към Вас с молба, да не предприемате палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци, за да се предотврати увреждането на околната среда. Създават се условия за опожаряване на отделни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни зони и защитени територии.

Извършването на този вид дейност се санкционира съгласно Закона за опазване на околната среда.

Благодарим за разбирането,

Екипът на СО - район „Красна поляна”

­