ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“

Приключи и трети етап от класирането на проекти по Програма „Зелена София” 2017 г.

За район „Красна поляна” от подадените 4 /четири/ проектни предложения са класирани всички и предстои изпълнение.

Програмата е насочена към подобряване на условията за живот и отдих на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали, подкрепа на местните инициативи и доброволчество, повишаване качеството на живот и социалното общуване.


НОВИ ТЕНИС МАСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

Основен приоритет на районната администрация е поддържане и изграждане на детски и спортни съоръжения, с реализирането на долуцитираните обекти се подобри инфраструктурата на междублоковите пространства на територията на район „Красна поляна”. В изпълнение на Решение № 150/06.04.2017 г. на СОС и съгласно Доклад № СОА17-ВК66-2174/28.03.2017 и утвърден Годишен план за спортна инфраструктура 2017 година, район „Красна поляна”, в срок до 01.07.2017 г., изпълни доставка и монтаж на тенис маси. 


ПЛАНОВИ РЕМОНТИ, ОСВЕЖАВАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И ПОСТАВЯНЕ НА НОВИ ПЕЙКИ ПО МОЛБИ ОТ ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

За периода на 2017 година стартираха дейностите по „Реконструкция паркова мебел, детски съоръжения, текущи ремонти на междублокови пространства в район „Красна поляна”. На първи етап, по постъпили молби от живущи, са монтирани 20 /двадесет/ бр. нови пейки /ж.к. „Разсадник-Коньовица”, бл. 10, вх. Д; ж.к. „Разсадник-Коньовица”, междублоково пространство на бл.20 и бл.20А; ж.к. „Западен парк”, бл. 72, вх. 1; ж.к. „Западен парк”, бл. 104, вх. Б; ж.к. „Западен парк”, бл. 107, вх. Б и др./, като предстои поставяне на още, съобразно заявени такива. Пълнене на пясъчници на площадки за игра /ж.к. „Красна поляна” 1 част, междублоково пространство на бл. 23, 24 и бл. 25; ж.к. „Красна поляна” 1 част, бл. 38А; ж.к. „Разсадник-Коньовица”, бл. 28/ на територията на район „Красна поляна”. По сигнали, постъпили молби и заявления, с приоритет се обезопасяват опасни детски съоръжения /ж.к. „Красна поляна” 1 част, бл. 35А; ж.к. „Красна поляна” 3 част, бл. 37А; ж.к. „Разсадник-Коньовица”, бл. 20 и др./, след което ще се пристъпи към смяна на компрометирани летви на пейки и освежаване с боя на съществуващи детски съоръжения. 


„ПРОЕКТИРАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 14 БРОЯ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО В 5 БР. ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И 4 БР. МЕЖДУБЛОКОВИ  ПРОСТРАНСТВА – ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОД. И ОТ 3 ДО 12 ГОД.”

В изпълнение на Решение  № 838 на Столичния общински съвет от 22.12.2016 година за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реконструкция и изграждане на детски площадки на територията на район „Красна поляна”, следва изпълнението на следните обекти, които в момента са на етап проектиране:

  • ж.к. „Красна поляна” 1 ч. - междублоковото пространство на бл. 26А, бл. 26Б и бл. 26В;
  • ж.к. „Красна поляна” 3 ч. - междублоковото пространство на бл. 340 и бл. 340А;
  • ж.к. „Красна поляна” 3 ч. - ДГ № 54 „Дъга” – 2 бр. детски площадки; 
  • ж.к. „Разсадник-Коньовица” - междублоковото пространство на бл. 80 и 57 СОУ;
  • ж.к. „Разсадник-Коньовица” - междублоковото пространство на бл. 20, бл. 20А и бл. 20Б;
  • ж.к. „Красна поляна” 1 ч. - ДГ № 126 „Тинтява” филиал – 2 бр. детски площадки;
  • ж.к. „Красна поляна” 2 ч. - ДГ № 126 „Тинтява” – 2 бр. детски площадки;
  • ж.к. „Красна поляна” 1 ч. - ДГ № 196 „Шарл Перо” – 2 бр. детски площадки;
  • ж.к. „Западен парк” - ДГ № 130 „Приказка” – 2 бр. детски площадки.
­