Столична община представя за широко обществено обсъждане актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и План за действие.


Съобщение
от 17.02.2016 г. до 02.03.2016 г.

В деловодството на район „Красна поляна” стартира прием на документи за потребители и лични асистенти
по Проект „Подкрепа за независим живот”

­