Общинският съветник в Столичен общински съвет – Стефан Марков ще проведе среща с граждани в сградата на районна администрация „Красна поляна”.

Стефан Марков е член на Постоянната комисия по финанси и бюджет, Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.

Събитието е част от инициативата „София може повече“, която има за цел провеждане на срещи с граждани и обсъждане на проблеми, приоритети и решения в районите, както и в целия град.

Срещата ще се проведе в заседателната зала на район „Красна поляна” (ул. „Освобождение“ № 25) на 21 февруари 2019 г. от 18 часа.

На 14 януари /понеделник/ по традиция се състоя празничен концерт по случай Василица – Ромската Нова година. Събитието се проведе от 17.30 ч. на „Сцена 17” в Министерството на културата.

На 19.12.2018 г. ученици от 28-мо СУ „Алеко Константинов” в район „Красна поляна” гостуваха на служителите на районната администрация. Пред тях децата изнесоха концерт от коледни песни и стихотворения, които създадоха весело празнично настроение. Децата зарадваха служителите и със специално подготвени коледни късмети.

На 18.12.2018 г. в театър „Ателие 313” в район „Красна поляна” се състоя коледното тържество за децата-сираци от общинските училища в района, организирано от администрацията на СО – район „Красна поляна”.

Децата с интерес гледаха кукленото представление „Тигърчето Спас”, забавляваха се и се смяха с приключенията на героите. Заместник-кметът на района – инж. Николай Вушовски поздрави децата с настъпващите празници и подари на всяко дете подаръци и лакомства. Децата получиха сладкиши от сладкарница „Пчела” и пакети с лакомства от Народно читалище „Ромски таланти – 2016”.

На 14.12.2018 г. в концертната зала на Федерацията на научно-техническите съюзи на ул. „Г. С. Раковски” № 108 се състоя коледния концерт „Славим млада Бога”, организиран от СО – район „Красна поляна” със съдействието на Дирекция „Култура” в СО и Народно читалище „Искра – 1964”.

В изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община бе реализиран проект на тема "Устремени по пътя на гимнастиката" по Първа стратегическа цел и с програмен приоритет: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Ръководител на проекта е Маргарита Донева – старши учител по ФВС в 17 СУ "Дамян Груев". Идеята на проекта е развиването и популяризирането на гимнастиката на територията на район "Красна поляна". Крайната цел е организиране на Ученическа Гимнастрада. През 2019 г. идеята е да се включат училища, които желаят да представят гимнастическите си умения и Ученическата Гимнастрада да се превърне в традиция.

­