УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на Заповед с Рег.№ СОА23-РД09-1329/31.05.2023 г. на кмета на Столична община и с цел недопускане на стресови ситуации сред населението на район „Красна поляна”, Ви уведомяваме за провеждането на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната на територията на Столична община на 02.06.2023 г. от 12.00 ч. по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България!

 

С уважение,
ИВАН ЧАКЪРОВ
Кмет на район „Красна поляна

­