УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на Заповед на кмета на Столична община и с цел недопускане на стресови ситуации сред населението на район „Красна поляна”, Ви уведомявам за провеждането на тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община на 02.10.2023 г. от 11.00 ч.

 

С уважение,

ИВАН ЧАКЪРОВ                                                                                

Кмет на район „Красна поляна”

­