Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ проведе среща с Емил Михайлов и Кирил Василев, председатели на двете читалища в ромския квартал „Факултета“. Срещата е по проекта „Здрави след КОВИД-19!“, който сдружението изпълнява в партньорство с район „Красна поляна“ и двете частни математически училища ПЧМГ и „Питагор“. 

Председателят на сдружението запозна двамата с проекта и неговото изпълнение. Те от своя страна показаха читалищата и залите, с които разполагат, и изразиха готовност да се включат в информационната кампания и организирането на приемна за постковид, както е заложено в проекта. 

Двете читалища „Ромски таланти“ и „Мануш Романов“ се занимават предимно с децата от 75 СОУ, като осигуряват условия за футболни тренировки, а също така занимания по танци, рисуване и др., като условието е децата да имат добър успех. Те са център за култура, образование и спорт, който работи за популяризирането на ромската култура и традиции. 

Сайт на читалище Ромски таланти: http://romatalents.com/?page_id=43&lang=bg

­