УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на Заповед с рег. № СОА22-РД09-932/17.05.2022 г. на кмета на Столична община и с цел недопускане на стресови ситуации сред населението на район „Красна поляна”, Ви уведомяваме за провеждането на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната на територията на Столична община на 02.06.2022 г. от 12.00 ч. по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България!

 

С уважение,
ИВАН ЧАКЪРОВ
кмет на район „Красна поляна”

­