С решение № 45 на Столичен общински съвет от 27.01.2022 г. се изменя Наредбата за обществен ред на територията на Столична община /НОРТСО/ относно използването на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3.

С измененията и допълненията на НОРТСО се забранява използването на фойерверки от категориите F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение. Новият регламент влиза в сила от 01.03.2022 г.

Фойерверки от категория F2 са фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и са предназначени за употреба на открито в обособени пространства; фойерверки от категория F3 са фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве. В категориите F2 и F3 са включени най-общо: пиратки, бомбички, римски свещи и пиробатерии. Категорията на съответното пиротехническо изделие е отбелязана върху опаковката му.

Разрешението се издава от кмета на СО – район „Красна поляна” след подаване на заявление /по образец/.

Необходимо е в заявлението да бъдат посочени:

 • данни за заявителя /трите имена, ЕГН, адрес на физическото лице/фирма, ЕИК, седалище и представител на юридическото лице/;
 • категория на фойeрверките – тяхното брутно тегло /за категория F2/ и/или единични бройки за категория/или единични бройки /за категория F3/;
 • дата, час и място на използване на фойерверките.

С оглед на безпрепятственото протичане на административната процедура заявлението следва да бъде подадено в 10-дневен срок преди събитието.

Разрешението се издава в 7-дневен срок от подаването на заявлението и се публикува на интернет страницата на районната администрация тук.

Въвежда се правилото за едно място за едно събитие може да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки, а при постъпване на няколко заявления за едно и също място, разрешение се издава за най-ранно подаденото.

Предвиждаме конкретни основания, при които районните кметове да отказват издаването на разрешение за употреба на фойерверки:

 1. когато посоченото в заявлението място за използване попада на територията на междублоково пространство;
 2. когато се предвиждат лоши метеорологични условия;
 3. в случаите, посочени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а именно:
 • в близост до леснозапалими материали;
 • в районите на здравни и лечебни заведения;
 • в районите на учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири;
 • в закрити помещения /с изключение на фойерверки от категория F1/.

Кметът на района отказва издаването на разрешение и в случаите, когато посоченият в заявлението час е след 22.00 ч. и преди 09.00 ч.

Споменатата забрана не се прилага за времето от 18:00 ч. на 31 декември до 02.00 ч. на 1 януари. За този период разрешение не се изисква.

Не се изисква разрешение и за пиротехническите изделия от категория F1. Това са фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства. В тази категория попадат бенгалският огън и т. нар. „фонтани“ за торта.

Предвиждат се по-високи санкции за нарушителите:

 • глоба от 500 до 2 000 лв. – за физически лица;
 • имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв. – за юридически лица.

 

Документи:

Наредба за обществен ред на територията на Столична община /НОРТСО/

pdf-1347 Решение № 45/27.01.2022 г. на Столичния общински съвет (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 16:08 ч.)Download  [633.6 KB]

pdf-1348 Образец на заявление (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 16:18 ч.)Download  [110.39 KB]

pdf-1349 Образец на разрешение (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 16:27 ч.)Download  [70.72 KB]

­