№ по ред Област Община Район Име,Фамилия ЕГН Позиция - Преброител/Контрольор
1386 София (столица) Столична Красна поляна ГЕОРГИ  ПЕНЕВ 5804****** Контрольор
1405 София (столица) Столична Красна поляна НАДЕЖДА БОРИСОВА 7211****** Контрольор
1406 София (столица) Столична Красна поляна ИВАНКА ИВАНОВА 8212****** Контрольор
1407 София (столица) Столична Красна поляна ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА 6811****** Контрольор
1408 София (столица) Столична Красна поляна ТЕМЕНУГА ВАСИЛЕВА 5104****** Контрольор
1409 София (столица) Столична Красна поляна СТОЯН КОЕВ 6401****** Контрольор
1410 София (столица) Столична Красна поляна РАДОСЛАВА КРЪСТАНОВА 8003****** Контрольор
1411 София (столица) Столична Красна поляна ДАЯНА СТЕФАНОВА 9303****** Контрольор
1412 София (столица) Столична Красна поляна ДИАНА ХАЛИЛОВА 7106****** Контрольор
1413 София (столица) Столична Красна поляна ХРИСТИЯН  БОРИСОВ 9912****** Контрольор
1414 София (столица) Столична Красна поляна ДИЛИАНА РАНГЕЛОВА 0047****** Контрольор
1415 София (столица) Столична Красна поляна ДИАНА МИХАЛКОВА 5706****** Контрольор
1416 София (столица) Столична Красна поляна ЗОРНИЦА ИЛИЕВА-ГРИГОРОВА 7709****** Контрольор
1417 София (столица) Столична Красна поляна ВЛАДИМИРА ГРОЗЕВА 8103****** Контрольор
1418 София (столица) Столична Красна поляна МОНИКА ГРИГОРОВА 0149****** Контрольор
1419 София (столица) Столична Красна поляна ГРОЗДАНКА АНДОНОВА 5603****** Контрольор
1420 София (столица) Столична Красна поляна МАРИЯНА ЦВЕТКОВА 5707****** Контрольор
1421 София (столица) Столична Красна поляна ДАНИЕЛА МАРИНКОВА 6802****** Контрольор
1422 София (столица) Столична Красна поляна СНЕЖАНА ХУБЕНОВА 6501****** Контрольор
1423 София (столица) Столична Красна поляна ЛЮДМИЛА МИНЕВА-НЕНОВА 7101****** Контрольор
1611 София (столица) Столична Красна поляна ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 6110****** Преброител; Придружител
1696 София (столица) Столична Красна поляна АНЕЛИЯ  КОСТАДИНОВА 5712****** Преброител
1697 София (столица) Столична Красна поляна АЛЕКС НИНОВ 0148****** Преброител
1698 София (столица) Столична Красна поляна РЕНЕТА СТАЙКОВА 6201****** Преброител
1699 София (столица) Столична Красна поляна БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ 7503****** Преброител
1700 София (столица) Столична Красна поляна ПЕТЯ  ДЕНКОВА 6301****** Преброител
1701 София (столица) Столична Красна поляна КИРИЛ ВАСИЛЕВ 6903****** Преброител
1702 София (столица) Столична Красна поляна ВАСИЛ  КОЦЕВ 9802****** Преброител
1703 София (столица) Столична Красна поляна СТОИМЕН КОЦЕВ 9701****** Преброител
1704 София (столица) Столична Красна поляна ДЕЯНА  ТОДОРОВА 6102****** Преброител
1705 София (столица) Столична Красна поляна АНЕЛИЯ  ДИМИТРОВА 6906****** Преброител
1706 София (столица) Столична Красна поляна ДЕЛЧО МУТАФОВ 9006****** Преброител
1707 София (столица) Столична Красна поляна ПЕТЪР  ПЕТРОВ 8404****** Преброител
1708 София (столица) Столична Красна поляна ВИХРА СТАНЧЕВА 6904****** Преброител
1709 София (столица) Столична Красна поляна ТАНЯ  МЛАДЕНОВА 7501****** Преброител
1710 София (столица) Столична Красна поляна ИРЕНА ЗАШЕВА 7404****** Преброител
1711 София (столица) Столична Красна поляна АНТОН ПАСКАЛЕВ 5211****** Преброител
1712 София (столица) Столична Красна поляна ВЕСЕЛА ПЕТРОВА-БРАНИЧЕВА 7207****** Преброител
1713 София (столица) Столична Красна поляна МАРГАРИТА ЙОВЕВА 7802****** Преброител
1714 София (столица) Столична Красна поляна МАРГАРИТА СОТИРОВА 7010****** Преброител
1715 София (столица) Столична Красна поляна ХРИСТО  ФИЛИБЕВ 0142****** Преброител
1716 София (столица) Столична Красна поляна РАЙНА СТОЯНОВА 8501****** Преброител
1717 София (столица) Столична Красна поляна БОРИСЛАВА ЛИКОВА 7708****** Преброител
1718 София (столица) Столична Красна поляна АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ 6605****** Преброител
1719 София (столица) Столична Красна поляна КРИСТИНА КОРАЛОВА 7703****** Преброител
1720 София (столица) Столична Красна поляна ДИМИТЪР ИВАНОВ 5509****** Преброител
1721 София (столица) Столична Красна поляна ЖОРЖ СПАСОВ 9606****** Преброител
1722 София (столица) Столична Красна поляна СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ 6311****** Преброител
1723 София (столица) Столична Красна поляна КОНСТАНТИН  АГОВ 0144****** Преброител
1724 София (столица) Столична Красна поляна ВИКТОРИЯ СТАНЧЕВА 9405****** Преброител
1725 София (столица) Столична Красна поляна СПАСКО ЖОЕВСКИ 5205****** Преброител
1726 София (столица) Столична Красна поляна ЕВГЕНИЙ БЕЛИЙ 7409****** Преброител
1727 София (столица) Столична Красна поляна МАРИЯ МИРЧЕВА 8001****** Преброител
1728 София (столица) Столична Красна поляна ЛЮБОМИР МИРЧЕВ 7506****** Преброител
1729 София (столица) Столична Красна поляна КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА 5407****** Преброител
1730 София (столица) Столична Красна поляна АСЕН  ТОШЕВ 6204****** Преброител
1731 София (столица) Столична Красна поляна БОРИС ПЕНЕВ 9511****** Преброител
1732 София (столица) Столична Красна поляна ЕЛЕНА НИНОВА 6812****** Преброител
1733 София (столица) Столична Красна поляна СНЕЖАНА АНДОНОВА 6310****** Преброител
1734 София (столица) Столична Красна поляна СПАС  ИЛИЕВ 0248****** Преброител
1735 София (столица) Столична Красна поляна ТРАЯНКА СИМЕОНОВА 5806****** Преброител
1736 София (столица) Столична Красна поляна СЛАВЧО МУТАФОВ 9112****** Преброител
1737 София (столица) Столична Красна поляна ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА 6509****** Преброител
1738 София (столица) Столична Красна поляна ИВЕЛИНА СТАНЕВА 5612****** Преброител
1739 София (столица) Столична Красна поляна МАРИЯ КАЛЧЕВА 7803****** Преброител
1740 София (столица) Столична Красна поляна СТЕФКА ГЮНДУРОВА 5604****** Преброител
1741 София (столица) Столична Красна поляна НАЙДЕН ИЛИЕВ 7811****** Преброител
1742 София (столица) Столична Красна поляна МЮЖГЯН КАМБЕРОВА 7508****** Преброител
1743 София (столица) Столична Красна поляна ЖУЛИЕТА ПЪРВАНОВА 5502****** Преброител
1744 София (столица) Столична Красна поляна ЛОРА СРЕДКОВА 9205****** Преброител
1745 София (столица) Столична Красна поляна ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 4609****** Преброител
1746 София (столица) Столична Красна поляна ГАЛИНА ДИМИТРОВА 5305****** Преброител
1747 София (столица) Столична Красна поляна АТАНАС МИХАЙЛОВ 8708****** Преброител
1748 София (столица) Столична Красна поляна ИРЕНА ДИМИТРОВА 7212****** Преброител
1749 София (столица) Столична Красна поляна ВЕСЕЛКА КЕЛЕШЕВА 8107****** Преброител
1750 София (столица) Столична Красна поляна БОГДАНКА  ИВАНОВА 5506****** Преброител
1751 София (столица) Столична Красна поляна БОЖИДАР ТРАЯНОВ 7312****** Преброител
1752 София (столица) Столична Красна поляна ПЕТРАНА СОТИРОВА 4703****** Преброител
1753 София (столица) Столична Красна поляна ХЕКТОР ЦАНКОВ 5001****** Преброител
1754 София (столица) Столична Красна поляна МАРИЙКА ИВАНОВА 4404****** Преброител
1755 София (столица) Столична Красна поляна ГАБРИЕЛА ПЕТРИДУ 7001****** Преброител
1756 София (столица) Столична Красна поляна ВЕЛИЧКА МИХАЛКОВА 7609****** Преброител
1757 София (столица) Столична Красна поляна РУМЯНА БОРИСОВА 7305****** Преброител
1758 София (столица) Столична Красна поляна НИКОЛ МЛАДЕНОВА 9807****** Преброител
1759 София (столица) Столична Красна поляна РОЗА ИВАНОВА 4809****** Преброител
1760 София (столица) Столична Красна поляна ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА 5808****** Преброител
1761 София (столица) Столична Красна поляна МАРИАНА ИЛИЕВА 5801****** Преброител
1762 София (столица) Столична Красна поляна МАРИЯ ЕФРЕМОВА 7110****** Преброител
1763 София (столица) Столична Красна поляна БОЖИДАР МАЛИКОВ 4708****** Преброител
1764 София (столица) Столична Красна поляна ГАЛЯ ДАВИДКОВА 6711****** Преброител
1765 София (столица) Столична Красна поляна ЕЛИЦА КАНАЦИЕВА 7712****** Преброител
1766 София (столица) Столична Красна поляна СТЕФАН КОСТАДИНОВ 6001****** Преброител
1767 София (столица) Столична Красна поляна ЛИЛИЯНА  КАРАДЖОВА 6101****** Преброител
1768 София (столица) Столична Красна поляна ИВАНКА СТАВРЕВА 5004****** Преброител
1769 София (столица) Столична Красна поляна ЦВЕТАНКА АБАДЖИЕВА 5706****** Преброител
1770 София (столица) Столична Красна поляна ГОРАН МАРИНОВ 7803****** Преброител
1771 София (столица) Столична Красна поляна АНКО ПЕТКОВ 7411****** Преброител
1772 София (столица) Столична Красна поляна ГЕНАДА ЦЕНКОВА 5308****** Преброител
1773 София (столица) Столична Красна поляна КРИСТИЯН НЕДЕЛЧЕВ 9606****** Преброител
1774 София (столица) Столична Красна поляна АНИ БАНКОВА 8103****** Преброител
1775 София (столица) Столична Красна поляна ЕЛЕНА КРЪСТЕВА 6911****** Преброител
1776 София (столица) Столична Красна поляна ЮЛИЯН КОНСТАНТИНОВ 9507****** Преброител
1777 София (столица) Столична Красна поляна ЕКАТЕРИНА ПАНТЕВА 7310****** Преброител
2446 София (столица) Столична Красна поляна СИЛВИЯ РАЧКОВА 6802****** Резервен контрольор
2447 София (столица) Столична Красна поляна ОРЛИН ВЕСЕЛИНОВ 5402****** Резервен контрольор
2448 София (столица) Столична Красна поляна БИЛЯНА БОРИСОВА 7404****** Резервен контрольор
2449 София (столица) Столична Красна поляна ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА 7106****** Резервен контрольор
2450 София (столица) Столична Красна поляна ЯРОСЛАВ  СТОЯНОВ 5711****** Резервен контрольор

pdf-1271 Списък на одобрените преброители и контрольори за район "Красна поляна" (публикувано: сряда, 04 август 2021 г., 09:44 ч.)Download  [394.35 KB]

­