Уважаеми съкварталци, 
 
В продължение на започналата процедура по етапното премахване на незаконните гаражни клетки в междублоковите пространства на жилищните комплекси на район „Красна поляна“ СО, Ви уведомявам:
Започва поетапното премахване на гаражни клетки по образуваните срещу „Неизвестен извършител“ административни производства, за които са издадени и влезли в сила заповеди на главния архитект на Столична община по чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и с които е вменено на районната администрация да ги премахне.
На подлежащите на премахване гаражни клетки ще бъдат разлепени известия и същите ще бъдат маркирани от районната администрация, с цел по-добра организация по премахването, както и да не бъдат правени опити за тяхното преместване на други общински терени. В тази връзка ползвателите на същите следва да ги освободят доброволно в указаните срокове или същите ще бъдат освобождавани принудително със съдействието на полицията. За допълнителни въпроси, свързани с предстоящото премахване към районната администрация на 02/921 72 24 (в работни дни от 09:00 до 16:00 ч.)
 

КМЕТ НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ СО - ИВАН ЧАКЪРОВ

­