Предстои провеждането на информационни срещи за гражданите в районните администрации по график, част от разяснителната кампания по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подменяне на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи" по Оперативна програма "Околна среда 2014–2020".

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

Документите за кандидатстване, условията за участие, допустимите алтернативи за отопление ще откриете тук:

https://www.sofia.bg/web/guest/opos

­