Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование – София, и Национални спортни федерации за втора поредна година организират Програма „Ваканция“.

Инициативата включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм, както и други занимания по интереси за периода 22 юни до 31 юли 2020 г. включително. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години.

ВАЖНО: Дейностите, включени в Програмата, ще се организират и провеждат при съобразяване със срока на извънредната епидемиологична обстановка и при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени със заповеди на министъра на здравеопазване и министъра на младежта и спорта.

В тази връзка е необходимо задължително предварително записване.

Пълна информация за Програма „Ваканция“ на Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, можете да видите тук: https://www.sofia.bg/…/2020-06-17-%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%90%.

Районните администрации също се включват с разнообразни дейности в Програма „Ваканция“. Ето какви са те - https://www.sofia.bg/municipal-program-vacation.

­