Предоставяме информация за всички телефони, на които може да получите информация и съдействие във връзка с извънредното положение и COVID-19:

  • Национална денонощна телефонна линия за COVID-19 – 02/807 87 57
  • Национална система за спешни повиквания – 112
  • За доставка на храна за самотно живеещи, трудно подвижни и болни възрастни хора – 02/818 8522; 0879 811 403
  • Контактен център на Столична община за информация за хора под карантина и сигнали, които се обработват от СДВР и СРЗИ – 0700 17 310
  • Столична регионална здравна инспекция – 0882 440 471; 0882 932 220
­