С решение № 45 на Столичен общински съвет от 27.01.2022 г. се изменя Наредбата за обществен ред на територията на Столична община /НОРТСО/ относно използването на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3.

С измененията и допълненията на НОРТСО се забранява използването на фойерверки от категориите F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение. Новият регламент влиза в сила от 01.03.2022 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно изменение на Наредбата за компенсациите, приета с ПМС № 76, заявленията за получаване на помощи за неприетите деца в общинските детски градини за учебната 2021/2022 г. може да се подават в районната администрация на ул. „Освобождение“ № 25, стая 105.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

Уважаеми граждани,

Район „Красна поляна” - СО организира експериментално машинно гласуване в сградата на районната администрация на 2, 3, 4, 6, 8 и 9 юли 2021 г. включително от 10.00 до 16.00 часа. Инициативата дава възможност на гражданите да пробват как се гласува с машини преди официалния вот. Гласуването е анонимно и няма за цел да проучва нагласите на гласоподавателите.

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

­