УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на Заповед с Рег.№ СОА24-РД91-106/28.03.2024 г. на кмета на Столична община и с цел недопускане на стресови ситуации сред населението на район „Красна поляна”, Ви уведомявам за провеждането на тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община на 01.04.2024 г. от 11.00 ч.

1 март 2024 – Баба Марта – празник на мартениците и пролетта, организиран от Народно Читалище "Емира-Център за Изкуство и Култура-2002".

­