Кратко представяне на проект „Здрави след КОВИД-19“, финансиран от

Програма „Европа 2022 г.“ на Столична община

Това е вторият проект, който Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ изпълнява с финансовата подкрепа на Програма «Европа» на Столична община в рамките на една година.

Обща цел: Възстановяване и поддържане на добро здравословно състояние след боледуване от КОВИД-19 чрез популяризиране на добри иновативни европейски практики в подкрепа на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост, с цел преодоляване на негативните последици върху обществото от пандемията от КОВИД-19 на местно ниво.

Специфична цел: Създаване на Мрежа за подкрепа „Здрави след КОВИД-19!“ от доброволци - лекари, психолози, педагози, граждани; създаване и пилотиране на Модел за младежко доброволчество чрез участие в Мрежата за подкрепа.

Основна целева група: преболедували КОВИД-19 жители на Район „Красна Поляна“, които ще са бенефициенти на Мрежата за подкрепа „Здрави след КОВИД-19“.

Други целеви групи: родители на деца, ученици и студенти, живеещи в Район „Красна поляна“, които да бъдат мотивирани да станат доброволци в Мрежата за подкрепа; лекари-специалисти и общопрактикуващи лекари, които ще бъдат подпомогнати чрез Мрежата за подкрепа с достоверна информация от водещи специалисти относно лечението и възстановяването след КОВИД-19.

Планирани дейности:

  • Информационна кампания и популяризиране на проекта:
  • 2 отворени приемни за срещи на жителите на Района „Красна поляна“ с лекари, които успешно прилагат Протоколи за лечение на КОВИД-19 и възстановяване;
  • 3 информационни събития: за телемедицински контрол на постковид синдром; за пречистване на въздуха; за отопление на помещения за хора с белодробни и сърдечно-съдови проблеми;
  • разпространение на плакати и брошури – за КОВИД-19, профилактика и лечение на постковид; за Мрежата за подкрепа; за ролята на «Зелената сделка» в усилията за преодоляване на последиците от КОВИД-19 за обществото;
  • 2 работни срещи между партньорите и представители на целевите групи.
  • Пресконференция, посветена на проекта и профилактиката на постковид синдрома.
  • Анкетно проучване за нагласите на младежите от Район „Красна поляна“ за участие в дейностите на Мрежата за подкрепа „Здрави след КОВИД-19!“
  • Отразяване на изпълнението на проекта на онлайн на сайта на сдружението, сайтовете на партньорите и в социалните мрежи.

Продукти:

Три вида брошури; плакати, банери, документален филм; Пътна карта за развитие на Мрежата за подкрепа; база данни на специалисти-доброволци; Меморандум за сътрудничество между партньорите за развитие на Мрежата за подкрепа; анкетно проучване; ИКТ платформа и др.  

Резултати:

- Повишена осведоменост на целевите групи в таргетната област;

- Функционираща Мрежа за подкрепа „Здрави след КОВИД-19!“

- Изграден модел за младежко доброволчество.

- Популяризиране на начините за справяне със здравните и социални последици от КОВИД-19.

Партньори на сдружението: Район „Красна поляна“, „Първа Частна Математическа Гимназия“ ООД и ЧОУ „Питагор“.

Стойност на проекта: Финансиращата страна осигурява 13 050 лв., а Сдружението – 10% или 1 450 лв.

Срок за изпълнение: 15 август – 15 ноември 2022 г.

 

НОВИНИ:

10.10.2022 г. Втора среща в район „Красна поляна” по проект „Здрави след КОВИД-19!”

17.10.2022 г. Среща по проект „Здрави след КОВИД-19!” с двете читалища в кв. Факултета

07.11.2022 г. Отворена приемна в кв. Факултета по „Здрави след КОВИД-19!”

09.11.2022 г. Брошура, изработена по проект “Здрави след КОВИД-19!”

21.11.2022 г. Подписан меморандум за сътрудничество между партньорите

­