doc-4 График за работата на детските заведения в район „Красна поляна“ за летния период на 2023 г. (юни-август) (публикувано: петък, 07 април 2023 г., 17:45 ч.)Download  [42.5 KB]

Самостоятелни детски ясли на територията на район „Красна поляна”

Детска ясла № 48
Адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска № 2
Тел: 02/822 33 64


Детска ясла № 51
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна I-ва част, ул. Братин дол № 29
Тел: 02/822 33 29

Целодневни детски градини на територията на район „Красна поляна”

ЦДГ № 126 „Тинтява“
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна III-та част, ул. Спас Вацов № 1
Тел: 02/822 05 78, 02/822 34 56
Web: dg126-tintyava.com


ЦДГ № 126 „Тинтява“ – сграда 2
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна І-ва част, ул. „Проф. Вайганд“ № 6
Тел: 02/920 18 20, 02/822 08 95


ЦДГ № 130 „Приказка“
Адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска № 2
Тел: 02/822 36 73
Web: 130dg.bg


ЦДГ № 169 „Коледарче“
Адрес: гр. София, ж.к. Разсадника, ул. Алеко Туранджа № 4
Тел: 02/822 10 43
Web: www.koledarche.com


ЦДГ № 196 „Шарл Перо“
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна I-ва част, ул. Братин дол № 7,
Тел: 02/822 17 87, 02/929 02 25
Web: dugata.wordpress.com

Обединени детски заведения на територията на район „Красна поляна”

ОДЗ № 54 „Дъга“
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна III-та част, ул. Уста Генчо № 4А
Тел: 02/821 70 75, 02/929 07 33
Web: dg54-daga.com


ОДЗ № 128 „Феникс“
Адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска № 2 (до 17 СОУ)
Тел: 02/920 02 68, 02/822 36 18
Web: dg128feniks.com


ОДЗ № 128 „Феникс“ – сграда 2
Адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска № 2 (до бл. 110 – сградата на бившата 32 СДЯ)
Тел: 02/822 35 97


ОДЗ № 187 „Жар птица“
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна II-ра част, ул. Добротич № 48
Тел: 02/821 90 47, 02/822 93 60
Web: www.dg187jarptica.com

­