Списък на детските заведения – район „Красна поляна”: ИСОДГ

pdf-4 График за работата на детските заведения в район „Красна поляна“ от 01.06. до 31.08.2017 г. (публикувано: четвъртък, 01 юни 2017 г., 17:45 ч.)Download  [3.82 MB]

Самостоятелни детски ясли на територията на район „Красна поляна”

Детска ясла № 48
Адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска № 2
Тел: 02/822 33 64
Прием: СДЯ № 48


Детска ясла № 51
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна I-ва част, ул. Братин дол № 29
Тел: 02/822 33 29
Прием: СДЯ № 51

Целодневни детски градини на територията на район „Красна поляна”

ЦДГ № 126 „Тинтява“
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна III-та част, ул. Спас Вацов № 1
Тел: 02/ 822 05 78
Прием: ЦДГ № 126


ЦДГ № 126 „Тинтява“ – сграда 2
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна І-ва част, ул. „Проф. Вайганд“ № 6
Тел: 02/ 920 18 20, 02/822 08 95
Прием: ЦДГ № 187


ЦДГ № 130 „Приказка“
Адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска № 2
Тел: 02/ 929 08 93, 02/822 36 73
Прием: ЦДГ № 130


ЦДГ № 169 „Коледарче“
Адрес: гр. София, ж.к. Разсадника, ул. Алеко Туранджа, до бл. 11
Тел: 02/ 822 10 43
Прием: ЦДГ № 169


ЦДГ № 196 „Шарл Перо“
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна I-ва част, ул. Братин дол № 7,
Тел: 02/ 82 21 787, 02/929 02 25
Прием: ЦДГ № 196

Обединени детски заведения на територията на район „Красна поляна”

ОДЗ № 54 „Дъга“
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна III-та част, ул. Уста Генчо № 4А
Тел: 02/821 70 75, 02/929 07 33
Прием: ОДЗ № 54


ОДЗ № 128 „Феникс“
Адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска № 2 (до 17 СОУ)
Тел: 02/920 02 68, 02/822 36 18
Прием: ОДЗ № 128


ОДЗ № 128 „Феникс – филиал“
Адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска № 2 (до бл. 110 – сградата на бившата 32 СДЯ)
Тел: 02/ 822 35 97
Прием: ОДЗ № 128 – филиал


ОДЗ № 187 „Жар птица“
Адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна II-ра част, ул. Добротич № 48
Тел: 02/ 821 90 47, 02/822 93 60
Прием: ОДЗ № 187

­