Териториална полиция – Красна поляна

Телефон дежурна част 3 РУ – СДВР (0 ÷ 24ч.):
(02) 982 12 60, (02) 982 12 90, (02) 822 18 75

Началник - териториална полиция
Адрес: 1309, гр. София, ж.к. „Илинден“, ул. „Индже Войвода“ № 2
Работно време: от понеделник до петък /8:30 ÷ 17:30ч./   тел: (02) 982 12 72

Районни инспектори:  ж.к. „Разсадник – Коньовица“, ж.к. „Илинден“
Адрес приемна: София, ж.к. „Илинден“, бл. 64, Партер
Приемно време: от понеделник до петък /16:30 ÷ 17:30ч./; тел: (02) 828 48 64

Районни инспектори:  ж.к. „Красна поляна“ I-ва част
Адрес приемна: гр. София, ж.к. „Красна поляна“ II-ра част, бл. 38, Партер
Приемно време: от понеделник до петък /16:30 ÷ 17:30ч./; тел: (02) 828 45 70

Районни инспектори:  ж.к. „Красна поляна“ II-ра и III-та част
Адрес приемна: София, ж.к. „Красна поляна“ II-ра част, ул. „Атанас Кирчев“ № 24
Приемно време: от понеделник до петък /16:30 ÷ 17:30ч./; тел: (02) 822 14 85

Районни инспектори:  ж.к. „Западен парк“
Адрес приемна: София, ж.к. „Красна поляна“ II-ра част, ул. „Атанас Кирчев“ № 24
Приемно време: от понеделник до петък /16:30 ÷ 17:30ч./; тел: (02) 822 14 85

Териториална полиция кв. „Факултета“
Адрес: 1373, гр. София, кв. „Илинден“, ул. „Георги Папанчев“ № 14
Работно време: от понеделник до петък /8:30 ÷ 17:30ч./; тел: (02) 982 10 94

­