ДЗЗД „Сиберия-Техно Лайтинг“ – техническа поддръжка и ремонт на улично осветление
Отговорник за района: 0893 309 273
Денонощен диспечърски център: 0700 89 096
Адрес: ж.к. „Люлин - 10“, бл. 123, вх. Д – офис партер
Работно време: 8.00 – 19.00 ч. в делнични дни

Софийска вода
Безплатен телефон: 0800 1 21 21
Център за обслужване на клиенти – Възраждане:
Адрес: ж.к. „Зона Б-5“, бл. 6, вх. Б
Работно време: 8.00 – 19.00 ч. в делнични дни

Топлофикация София – Аварийно-диспечерска служба „Земляне“
Адрес: кв. „Борово“, ул. „Природа“ № 2; приемно време: 14.00 - 16.00 ч.
Телефон за обслужване на клиенти: 0700 11 111
Център за обслужване на клиенти:
адрес: ж.к. „Борово”, ул. „Ястребец” № 23Б
работно време: 8.30 – 18.00 ч.

ЧЕЗ Разпределение България – София, район „Запад“
Адрес: ул. „Адам Мицкевич“ № 2А;
Работно време: 8:00 – 18:00 часа
Информационен център: 0700 10 010 (денонощна информационна линия)
­