pdf-1366 Уведомление към гражданите на район "Красна поляна" относно недопускане на възникването на пожари на територията на района (публикувано: понеделник, 11 април 2022 г., 14:34 ч.)Download  [453.07 KB]

2021 г.

pdf-1236 Заповед № РКП21-РД 56-119/01.06.2021 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ - СО (публикувано: сряда, 02 юни 2021 г., 11:55 ч.)Download  [418.39 KB]
pdf-1227 Указания за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност от живущите и работещите на територията на район „Красна поляна“ (публикувано: вторник, 25 май 2021 г., 16:25 ч.)Download  [128.55 KB]

2019 г.

docx-788 Заповед № РКП19-РД 56-70/15.04.2019 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ - СО (публикувано: четвъртък, 18 април 2019 г., 15:40 ч.)Download  [37.03 KB]

2017 г.

pdf-323 Заповед № РКП17-РД 56-126/11.05.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: четвъртък, 11 май 2017 г., 11:04 ч.)Download  [817.12 KB]
pdf-322 Заповед № СОА17-РД 09-442/20.04.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност на горските масиви и земеделски площи, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО (публикувано: четвъртък, 20 април 2017 г., 18:30 ч.)Download  [1.19 MB]
pdf-324 Указания за спазване на правила и норми за пожарна безопасност (публикувано: четвъртък, 11 май 2017 г., 11:05 ч.)Download  [862.03 KB]
 
­