pdf-1573 Заповед № РКП23-РД56-237/23.11.2023 г. за постоянно действаща комисия през зимния сезон 2023-2024 г. (публикувано: вторник, 28 ноември 2023 г., 08:53 ч.)Download  [1.22 MB]
pdf-1486 Заповед № РКП23-РД56-36/17.02.2023 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за поправка на Заповед № РКП22-РД56-51/28.02.2022 г. (публикувано: понеделник, 20 февруари 2023 г., 17:07 ч.)Download  [56.38 KB]
zip-1474 Заповед № РКП23-РА50-1/10.02.2023 год. на главния архитект на район "Красна поляна" за одобряване на Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-458,459,332,479 за скл.база и офиси, кв. 1а, м. "Трудови войски - с. Суходол" (публикувано: вторник, 14 февруари 2023 г., 14:55 ч.)Download  [1.8 MB]

(за привеждане в съответствие на уличната регулационна линия и страничните регулационни линии с имотните граници по кадастрална карта, промяна на застрояването в нов УПИ I-194 - за скл.база и офиси, кв. 1а, м. "Трудови войски - с. Суходол" и преотреждане с

...

2022 г.

pdf-1429 Заповед № РКП22-РА50-2/28.10.2022 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за одобряване на изменение на план за регулация за нов УПИ XIII-242,247, м. НПЗ "Средец" (публикувано: вторник, 01 ноември 2022 г., 11:42 ч.)Download  [2.46 MB]
pdf-1403 Заповед № РКП22-РД56-115/13.07.2022 г. за разрешаване на изработването на ПУП - изменение на план за регулация на УПИ XVI-349 и УПИ I-347 в кв. 78а, местност "Разсадника-Коньовица" и РУП на УПИ XVI-349 в кв. 78а, местност "Разсадника-Коньовица" (публикувано: сряда, 13 юли 2022 г., 16:27 ч.)Download  [2.1 MB]
pdf-1357 Заповед № РКП22-РА50-1/28.03.2022 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за разрешаване на изработване на ПУП (публикувано: вторник, 29 март 2022 г., 12:00 ч.)Download  [255.01 KB]
pdf-1354 Заповед № РКП22-РД56-51/28.02.2022 г. на гл. архитект на район "Красна поляна"-СО за одобряване на проект за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II-645 и УПИ III-646, кв. 83, м. "Разсадника-Коньовица" (публикувано: петък, 11 март 2022 г., 15:49 ч.)Download  [2.35 MB]

2021 г.

pdf-1305 Заповед № РКП21-РД56-233/17.11.2021 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за разрешаване изработването на ПУП (публикувано: понеделник, 22 ноември 2021 г., 15:55 ч.)Download  [452.92 KB]
pdf-1287 Заповед № РКП21-РД56-212/13.10.2021 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за разрешаване изработването на ПУП (публикувано: сряда, 13 октомври 2021 г., 16:58 ч.)Download  [342.22 KB]
pdf-1268 Заповед № РКП21-РД48-4/13.07.2021 г. на Столична община за принудително изземване на общински имот, ползван без правно основание (публикувано: четвъртък, 15 юли 2021 г., 16:33 ч.)Download  [580.18 KB]

2019 г.

pdf-988 Заповед № РКП19-РД56-251/09.12.2019 г. по чл. 49, ал. 3 от ЗУЕС във връзка с блок 61 от ж.к. "Илинден" (публикувано: понеделник, 09 декември 2019 г., 17:21 ч.)Download  [881.16 KB]

2018 г.

pdf-721 Заповед № РКП18-РД 56-245/12.12.2018 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за одобряване на ПУП и одобрения подробен устройствен план (публикувано: сряда, 19 декември 2018 г., 19:20 ч.)Download  [448.06 KB]

2017 г.

pdf-423 Заповед № РКП17-РД 56-288/11.12.2017 год. за одобряване на ПУП - ИПР на УПИ ХV-714, кв. 1, м. "Трудови казарми" (публикувано: вторник, 12 декември 2017 г., 11:34 ч.)Download  [160.62 KB]
doc-352 Заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. за обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили гражански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурсите (публикувано: сряда, 11 октомври 2017 г., 15:21 ч.)Download  [60.5 KB]
  • doc-353 Приложение № 1 - № 5 - Списъци на вакантните длъжности за приемане на военна служба след провеждане на конкурс (публикувано: сряда, 11 октомври 2017 г., 15:24 ч.)Download  [495.69 KB]
pdf-380 Заповед № СОА17-РД 09-539/17.05.2017 г. на кмета на Столична община, в която се забранява къпането и плуването в открити водни площи, както и използването на плавателни средства с двигатели с вътрешно горене през летния сезон на територията на Столична об (публикувано: сряда, 17 май 2017 г., 12:32 ч.)Download  [1.08 MB]
(В изпълнение на т. 6 от Заповедта – за къпане и плуване да се използват само плувни басейни, отговарящи на изискванията на чл. 4 от Наредбата за водноспасителната  дейност и обезопасяването на водните площи)
­