Разрешения за строеж (архитектурни) за 2016 г.
Административен адрес Собственик/Възложител Разрешение №, дата, строеж
1

Ул. Суходолска, УПИ I-107, кв. 1б, м. Трудови казарми
ИД 68134.1113.107

„Хидромонтаж” ЕООД с упр. Станчо Димов Орманов РС № 01/11.01.2016 г. – Складова база с офиси и изгребна яма - 1-ви етап - складове № 2 и 3 и изгребна яма: 2-ри етап - складове № 1 и № 4 и обслужващи помещения
2. Ж.к. „Красна поляна” - 3 ч., ул. Ташкови ливади № 14 , УПИ - VIII - 568, кв. 14, м. НПЗ Средец
ИД 68134.1107.62.2
Агюн Басриева Ибрямова и Юнан Мехмедов Ибрямов, Джем Мехмед Али и Селин Мехмет Али РС № 02/05.02.16 г. – Разделяне на двуетажна жилищна сграда, 1-ви етап апартамент № 1 и № 2 с идентификатор 68134.1107.62.2.2 с прилежащи складови и обслужващи помещения
3. М. Смърдана-Западен район, стар ПИ-169, кад.л. 352 с
ИД 68134.1113.141
Огнян Василев Георгиев РС № 03/18.02.2016 г. еднофамилна жилищна сграда и гараж с ЗП 55,45 кв.м и РЗП 98,30 кв.м
4. Кв. Факултета, УПИ II – за обществено обслужване с
ИД 68134.1109.1542
Фондация „Здраве и социално развитие” с предс. и упр. Елена Кабакчиева ЕФН 2198054289 РС № 04/07.03.2016 г. – Здравно-социален център за общностно развитие със ЗП 168,03 кв.м. и РЗП 597,50 кв.м.
5. Ж.к. „Красна поляна” - 3 ч., бул. Никола Мушанов, бл. 31А
ИД 68134.1107.287
СО с кмет Йорданка Фандъкова
Възлож. Еврохарт ЕООД
РС № 05/21.03.2016 г. – Съоръжение за достъпна среда - рампа пред супермаркет Фантастико, бл. 31А
6. Ж.к. Илинден, бул. Ал. Стамболииски № 186, бл. 12,вх. Б, северно
ИД 68134.1106.10
СО с кмет Йорданка Фандъкова Наемател: РиБ Консулт ЕООД с упр. Боян Кузманов РС № 06/30.03.2016 г.- Фундамент за преместваем обект/навес/ за маси и столове със ЗП 31,5 кв.м.
7. Бул. Никола Мушанов № 112 с
ИД 68134.1108.42.3.1
Ивайло и Александър Лачеви РС № 07/17.05.2016 г. - Преустройство и промяна на предназначение на магазин за мобилна техника в кафене със ЗП 47.05 кв.м.
8. ул. Суходолска, м. Трудови казарми с
ИД 68134.1112.38
ДП «Стротелство и възстановяване» с упр. Петко Петков РС № 08/08.08.2016 г. – Преустройство на базова станция № 1567, находяща се на сграда с ИД 68134.1112.38.1 в ПИ с ИД 68134.1112.38 /стар ПИ 434, кад.л. 353/
9. М. Трудови казарми, ул. "Среброструй" № 6
ИД п68134.1113.232
Стама КО ООД с упр. Красимир Мазноков РС № 09/09.08.2016 г. – Плътна ограда с височина до 2,20 м. По част от северната граница на имота разположена изцяло в УПИ III , кв. 1а с ИД 68134.1113.232
10 Ж.к. „Красна поляна”, бл. 39, вх. А, ет. 1
ИД 68134.1108.141.4.68
Владимир Борисов Вълканов РС № 10/19.08.2016 г.- Промяна на предназначението на „магазин за детски стоки” в „детски парти център” със ЗП 136,00 кв.м.
11 Западен парк, бл. 10,
ИД 68134.1108.190.4
Стефан Василев Пенев упр. на ЕС в Западен парк, бл. 10, вх. А, ап. 25 РС № 11/22.09.2016 г. - Базова станция на покрива № 1993
12 Ж.к. „Красна поляна” - 1 ч.
ИД 68134.1108.129,
IV – СО кв. 22
Кмет на СО Йорданка Фандъкова Наемател Бест Брендс ЕООД – упр. Владислава Харизанова РС № 12/02.09.2016 г. – Фундамент за преместваем търговски обект - павилиони № 42,1 и № 42,2 със ЗП 113.60 кв.м
13 Ж.к. „Разсадник-Коньовица”, ул.  „Алеко Туранджа”,
ИД 68134.1106.102,
УПИ- I за ОЖС, КОО и ПГ, кв. 81
Кмет на СО Йорданка Асенова Фандъкова РС № 13/16.09.2016 г. – Детска площадка за деца от 3 до 12 г. – Протокол № 15, статия 1 – на РЕСУТ
14 Ул. „Суходолска” № 189,
ИД 68134.1113.181,
м. „Трудови Казарми”, стар ПИ 471, кад. лест 351
„Еви-91- Стоичков” ООД с упр. Георги Димитров Стоичков РС № 14/17.09.2016 г. - Открит паркинг за 10 бр. тежкотоварни автомобили, фундамент за преместваем обект и изгребна яма

Разрешения за строеж (архитектурни) за 2015 г.

№ по ред Административен адрес Собственик Възложител Разрешение №, дата, строеж
1 Красна поляна, м.Факултета, ПИ 775 и 776 кв.3 Фиданка Владимирова Илиева РС №1/ 23.03.15г.Лека ажурна ограда с Н до 2.20 м.разположена изцяло в границите на ПИ с идентификатор 68134.1110.237
2 Жк.”Красна поляна” І ч.до бл.23, УПИ ІV за Т.П, кв.№23 „Луксор Мениджмънт” ЕООД с у-л Пламен Петров Паунов РС №2/14.05.2015г. Преустройство на търговски обект с ИД №68134.1108.202.2.1 в ресторант със ЗП 85.90 кв.м. и покрита тераса със ЗП 77.80 кв.м.
3 ул.”Индже войвода”№7,УПИ ІІ за администр.сграда, кв.158,м.Разсадника-Бежанци с ПИ 68134.1106.349 „Офис Спейс”ООД с у-л Стоян Бонев Бонев РС №3/28.05.2015г.Лека ажурна ограда с Н до 2.20 , разположена изцяло в УПИ ІІ за административна сграда
4 Кв.Факултета, ул.Тумба №19 в стар № ПИ 247, кв.23 на м.Факултета с ИД 68134.1109.731.2 Кирил Стефанов Иванов и възл. ”Теленор България”ЕАД РС №”/19.08.2015г. Преустройство на базова станция №1566, находяща се на покрива на сграда – магазин със склад
5 М.Трудови казарми, УПИ Х-162, кв.1, ПИ 68134.1112.3 „Бианчи кафе”ЕООД с упр.Звездалин Жечев Златев РС №5/04.09.2015г. Ограда и подпорна стена на северозападната границана ПИ с ИД 68134.1112.3.
6 „Красна поляна”, ул.”Добротич”№48 – 40-то ОДЗ,УПИ І, кв.18 с ИД 68134.1108.2.3 Столична община с кмет Йорданка Фандъкова РС №6/10.09.2015г. Реконструкция,саниране и пристройка /аварийно стълбище/ на 40-то ОДЗ
7 М.Терена, УПИ ХХ-223, кв.1, ПИ 68134.1112.223 "Скаметранс" ЕООД с у-л Арсо Димов РС № 07/23.09.2015г. Пункт за техн. прегледи на камиони със ЗП 432,48м2 и изгребна яма
  М.Трудови казарми, УПИ ХIII, кв.1, ПИ 68134.1112.46 "Хидроинжект" ЕООД с у-л Ангел Василев АУ №01/10.09.2015г Лечебница и спален корпус ПИ №68134.1112.46.1 и монолитна сграда с едноскатен покрив ПИ №68134.1112.46.2

Разрешения за строеж (архитектурни) за 2014 г.

№ по ред Административен адрес Собственик Възложител Разрешение №, дата, строеж
1 Кв.Факултета, ул.”Фортов път” ,м.Смърдана ,№105/18/, ПИ 51, кад.лист 307 ,ИД 68134,1102,65 Славей Пецев Марински РС №1/07.04.2014г, еднофамилна жилищна сграда на 2ет. Със ЗП60кв.м. и РЗП 196,55 кв.м
2 Кв.Факултета, ул.”Възкресение” №151, УПИ 1 за училище, кв.98 ,ИД 68134.1109.1535.5 Столична община Кмет Йорданка Фъндъкова РС №2/18.09.14г. Преустройство на кухня-столова на 75 уч-ще в две помещения- предучилищна подготовка и кухня- столова
3 Кв.Факултета, ул.”Кубан” №2, УПИ 3 - 1521, кв.34 ,ИД 68134.1109.1521 Спас Ангелов Ташев и Лазар Чулев РС №3/17.11.14г. Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда – 1 етап магазин и гараж със ЗП 62,12 кв.м и РЗП 126,48 кв.м
4 Кв.Красна поляна 3ч., ул.”Младежка искра”№23 Калоян Тодоров Тодоров РС №4/17.12.14г. Еднофамилна двуетажна жилищна сграда със ЗП 91,55 кв.м и РЗП 202,55 кв.м

 

­