Разрешения за монтаж - за 2016 г.

№ по ред Административен адрес Собственик Възложител Разрешение №, дата, строеж
1 Бул. „Възкресение”, бл. 132А, ИД 68134.1108.128.2.2, кв. 109 „Наш дом” АД С упр. Стефан Василев РМ № 1/14.01.2016 г. - Протокол № 2 от РЕСУТ - Фирмен надпис на „ЦКБ”-АД по фасадата на банков офис
2 ж.к. „Красна поляна” 3 ч. и ъг. с бул. „Вардар”, м.НПЗ Средец, на ПИ с ном. 68134.1107.287 „Табак Маркет” АД с упр. Борис Захариев и Виктор Налбантов РМ № 2/22.03.2016 г. - Протокол № 7 от РЕСУТ, павилион № 27.1 от подробна схема за поставяне, въз основа на корпоративен типов проект- за продажба на промишлени стоки с З.П. 4,25 кв.м.
3 ж.к. „Илинден“ , бул. „Ал. Стамболийски“ № 186, бл.12, вх. Б ИД 68134.1106.10 Кмет на СО Йорданка Фандъкова Възл. „Р и Б Консулт” с упр. Боян Кузманов РМ № 3/01.04.2016 г. – Протокол 8 от РЕСУТ – преместваем обект / навес/ за маси и столове със ЗП 31,5 кв.м.
4 ж.к. „Разсадника-Коньовица“, бл. 22А Панчо Тодоров Панчев РМ № 4/22.04.2016 г. – Протокол 5 от РЕСУТ - Фирмен надпис на стоматологичен кабинет в сграда с ИД 68134.1106.152.3.181
5 ж.к. „Разсадника-Коньовица“, бл. 22А , вх. Г ИД 68134.1106.152.3.182 Владимир Илиев Цветанов РМ № 5/03.05.2016 г. – Протокол № 10 от РЕСУТ – два броя фирмени надписи на обслужващия обект в приземния етаж в бл. 22А
6 Бул. „Вардар“ без номер с ИД 68134.1108.88.3., кв. 109 „Алко“ Еоод с упр. Александър Котов РМ № 6/16.05.2016 г. Протокол 11 от РЕСУТ – фирмени надписи 2 бр. Алко Център
7 Бул. „Ал. Стамболииски“ № 231 ИД 68134.1106.70.1.27, кв. 70, V-89 Симеон Евгениев Константинов РМ № 7/20.05.2016 г. Протокол от РЕСУТ № 11 - Фирмен надпис на обект на „Булсатком” ЕАД
8 ж.к. „Красна поляна - 2ч.“, кв. 21, ИД 68134.1108.55, Бул. „Възкресение“ и ул. „Рижки проход“ СО район Красна поляна Кмет Иван Чакъров Наемател: „ГЕ-13“ ЕООД с упр. Елизабет Йовчева РМ № 8/09.08.2016 г. Протокол 12 от РЕСУТ – за павилион 46.2 от подробна схема за поставяне за продажба на печатни произведения, захарни и тютюневи изделия, безалкохолни напитки и алкохолни със ЗП 4,00 кв.м.

Разрешения за монтаж - за 2015 г.

№ по ред Административен адрес Собственик Възложител Разрешение №, дата, строеж
1 ж.к. „Красна поляна“, УПИ ІІІ за ОЖС и КОО, кв. 109 с ИД68134.1108.128.6.150 „Ситифармако ЕООД“ с упр.Константин Андреевич Андреев РМ № 1/03.06.2015 г. Информационни елементи-фирмен надпис и тотем- на денонощна аптека
2 ж.к. „Западен парк“, ул. „Булина ливада“ до бл. 12, УПИ І за ЖС, кв. 20, ИД на ПИ 68134.1105.48 „Анител сервиз“ ООД с упр. Ангел Иванов РМ № 2/13.07.2015 г. Павилион № 54.2 по подробна схема за поставяне за офиси на ИЗИ ПЕЙ и фирмени надписи 2 бр.
3 ж.к. „Разсадник-Коньовица“, ул. „Рибен буквар“ и ул. „Хъшове“ западен ъг. пред бл. 21А, УПИ ІІ за ОЖС, кв. 66А, ПИ 68134.1106.78 „Разпространение на печата“ АД РМ № 3/02.09.2015 г. за павилион № 32.5 от подробна схема за поставяне, въз основа на корпоративен типов проект- за продажба на печатни произведения със ЗП 4.25 кв.м
4 ж.к. „Разсадник-Коньовица“, ул. „Свети Тома“, УПИ І за ОЖС, кв. 100, ПИ 68134.1106.267 „Разпространение на печата“ АД РМ № 4/02.09.2015 г. за павилион №24.1 от подробна схема за поставяне, въз основа на корпоративен проект- за кафене със ЗП 4.25 кв.м
5 Бул. „Възкресение“ и бул. „Вардар“ маг. на Теленор „Теленор България“ ЕАД упр. Стайн Велан РМ № 5/19.10.2015 г. за Фирмено лого, въз основа на сключен договор за наем с НК „ЖИ“ и „Глобко“ ООД
6 ж.к. „Западен парк“, Бул. „Ал. Стамболийски“ УПИ І за ЖС маг. и ТП, кв. 20, м. „Западен парк“ „Табак маркет“ АД упр. Борис Захариев и Виктор Николаев РМ № 6/10.11.2015 г. - .- Протокол № 19 от РЕСУТ за павилион № 14.3 от подробна схема за поставяне, въз основа на корпоративен типов проект- за продажба на печатни произведения със ЗП 4.25 кв.м
7 Р-н Красна поляна, ул. „Суходолска“ № 3 УПИ І за КОО, кв. 131, ИД на ПИ 68134.1108.140.1 „Еником“ ООД упр.Хагоп Ерватян РМ № 7/07.12.2015 г. - Протокол № 20 от РЕСУТ за фирмен надпис с лого

Разрешения за монтаж - за 2014 г.

№ по ред Административен адрес Собственик Възложител Разрешение №, дата, строеж
1 ж.к. „Разсадника-Коньовица“, бул. „Стамболийски“ пред бл. 65, УПИ 1 за ОЖС, кв. 66, ИД 68134.1106.256.18 „Колос” 33 Николай Петров Зафиров РМ № 1/10.03.14 г. Фирмени надписи и РЕ на магазини № 9, 10, 11 за търговия с канцеларски стоки и услуги
2 Р-н Красна поляна, м. „Юбилейна гора”, бул. „Президент Линкълн” № 58 в ПИ стар 1134, кв. 107В, ИД 68134.1109.1463 Емине Мехмед Мохамед РМ № 2/21.03.14 г. Павилиони № 6, 7, 8 за магазин / склад за строителни материали
3 Бул. „Ал.Стамболийски” № 253, ПИ № 62 част от УПИ 9 – 62,63,64,65, кв. 67, ИД 68134.1106.43 Екатерина Василева Машова РМ № 3/13.06.14 г. Пункт за автоуслуги и фирмен надпис със ЗП 67,44 кв.м
4 Р-н Красна поляна, м. „Юбилейна гора”, бул. „Президент Линкълн” № 58 в ПИ стар 1134, кв. 107В, ИД 68134.1109.1463 Ридван Мехмед Моллмехмед РМ № 4/21.03.14 г. Преустройство на Павилиони № 1, 2, 3 от склад за строителни материали в магазин за промишлени стоки
5 ж.к. „Красна поляна 3 ч.“ в бл. 329, м. НПЗ Средец, кв. 3, ИД 68134.1107.287.9.173 Национални дистрибутори ЕООД РМ № 5/18.12.14 г. Монтаж на информационен елемент – фирмен надпис на маг. За дрехи и обувки

 

­