Разрешения за строеж (инфраструктура) - за 2016 г.
№ по ред Административен адрес Собственик Възложител Разрешение №, дата, строеж
1 Ж.к. „Западен парк“ „ЧЕЗ Разпредел. – България” АД РС № Б-01/21.03.2016г. Реконструкция на съществуваща кабелна линия НН от ТП „Суходолска 1, бл.13“ до КРШ бл.131, вх.Б и от там до КРШ, бл.131, вх.Г
2 Ул. „Суходолска“ №179 „ЧЕЗ Разпредел. – България” АД РС № Б-02/23.03.2016г. Външно ел. захранване с нови кабели НН 1кV на двуетажна сграда – стол и стая на под. 64450
3 Жк.”Разсадника-Коньовица”, ул.”Алеко Туранджа” „Топлофикация-София” ЕАД РС № Б-03/04.04.2016г. Уличен топлопровод по ул. „Алеко Туранджа“, сградно топлопров. Отклонение и монтаж на абонатна станция за жилищна сграда
4      

Разрешения за строеж (инфраструктура) - за 2015 г.
№ по ред Административен адрес Собственик Възложител Разрешение №, дата, строеж
1 Жк.”Красна поляна”, кв.30 и кв.31 м.Западен парк „ЧЕЗ Разпределение – България” ЕАД РС № Б-01/18.02.2015г. Реконструкция на Кабелна линия НН от бл.138 до бл.139 в жк.Западен парк по съществуваща мрежа
2 Жк.”Красна поляна- ІІч.”, кв.15 пред бл.234 „ЧЕЗ Разпределение – България” ЕАД РС № Б-02/18.02.2015г.Реконструкция на кабелна мрежа НН до 1 киловат пред бл.234 в жк.”Красна поляна” ІІч.
3 Жк.”Красна поляна- Іч.”, ул.”Кенали” „ЧЕЗ Разпределение – България” ЕАД РС № Б-03/06.07.2015г.Подмяна на съществуващ кабел Ср Н до 10 киловат от ТП Суходолска бл.6 до ТП Суходолска бл.7 по съществуващо трасе публ.общинска собств.
4 Жк.”Разсадника”, ул.”Свети Тома” „ЧЕЗ Разпределение – България” ЕАД РС № Б-04/06.07.2015г.Подмяна на съществуващ кабел Ср Н до 10 киловат от ТП Разсадника бл.20А до ТП Разсадника бл.22 по съществуващо трасе публ.общинска собств.
5 Жк.”Разсадника”, ул.”Алеко Туранджа” №51- 53 „Топлофикация-София” ЕАД РС № Б-05/29.07.2015г.Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ ІІІ- 365-366, кв.99 м. Разсадника , ул.Алеко Туранджа №51-53
6 Жк.”Разсадника-Коньовица”, кв.99, УПИ I ЧЕЗ Разпредел. – България” АД РС № Б-06/09.11.2015г. Външно ел. захранване на жилищна сграда с кафе-аперитив и магазин
7 Ж.к. „Илинден“ ЧЕЗ Разпредел. – България” АД РС № Б-07/16.12.2015г. Реконструкция същ. кабелна мрежа НН от ТП „Найчо Цанов 209“ и ТП „Серт,бл.4“ до бл. 57,58,59 и бл.60 с връзки между тях

 

­