pdf-1577 Заповед № РКП23-РД56-246/04.12.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: вторник, 05 декември 2023 г., 18:05 ч.)Download  [1.25 MB]
pdf-1576 Заповед № РКП23-РД56-244/29.11.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: сряда, 29 ноември 2023 г., 15:59 ч.)Download  [8.84 MB]
pdf-1571 Заповед № РКП23-РД56-119/15.11.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 16 ноември 2023 г., 15:19 ч.)Download  [933.48 KB]
pdf-1570 Заповед № РКП23-РД56-118/15.11.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 16 ноември 2023 г., 15:18 ч.)Download  [965.8 KB]
pdf-1528 Заповед № РКП23-РД56-116/26.06.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: вторник, 27 юни 2023 г., 11:38 ч.)Download  [1.75 MB]
pdf-1519 Заповед № РКП23-РД56-101/31.05.2023 г. по чл. 99б от ЗГР за проверка на извършените адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 01 юни 2023 г., 11:45 ч.)Download  [11.77 MB]
pdf-1489 Заповед № РКП23-РД56-45/28.02.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 02 март 2023 г., 15:44 ч.)Download  [219.22 KB]

pdf-1685 № РКП24-РД56-176-183/07.06.2024 г. (публикувано: вторник, 11 юни 2024 г., 17:47 ч.)Download  [4.22 MB]
pdf-1681 № РКП24-РД56-150-156/17.05.2024 г. (публикувано: петък, 17 май 2024 г., 17:27 ч.)Download  [3.79 MB]
pdf-1657 № РКП24-РД56-82-130/09.04.2024 г. (публикувано: вторник, 09 април 2024 г., 17:44 ч.)Download  [537.19 KB]
pdf-1603 № РКП24-РД56-82-83/19.02.2024 г. (публикувано: понеделник, 26 февруари 2024 г., 11:52 ч.)Download  [1.39 MB]
pdf-1583 № РКП24-РД56-24-35/10.01.2024 г. (публикувано: понеделник, 15 януари 2024 г., 16:23 ч.)Download  [4.43 MB]

pdf-1366 Уведомление към гражданите на район "Красна поляна" относно недопускане на възникването на пожари на територията на района (публикувано: понеделник, 11 април 2022 г., 14:34 ч.)Download  [453.07 KB]

pdf-1573 Заповед № РКП23-РД56-237/23.11.2023 г. за постоянно действаща комисия през зимния сезон 2023-2024 г. (публикувано: вторник, 28 ноември 2023 г., 08:53 ч.)Download  [1.22 MB]
pdf-1486 Заповед № РКП23-РД56-36/17.02.2023 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за поправка на Заповед № РКП22-РД56-51/28.02.2022 г. (публикувано: понеделник, 20 февруари 2023 г., 17:07 ч.)Download  [56.38 KB]
zip-1474 Заповед № РКП23-РА50-1/10.02.2023 год. на главния архитект на район "Красна поляна" за одобряване на Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-458,459,332,479 за скл.база и офиси, кв. 1а, м. "Трудови войски - с. Суходол" (публикувано: вторник, 14 февруари 2023 г., 14:55 ч.)Download  [1.8 MB]

(за привеждане в съответствие на уличната регулационна линия и страничните регулационни линии с имотните граници по кадастрална карта, промяна на застрояването в нов УПИ I-194 - за скл.база и офиси, кв. 1а, м. "Трудови войски - с. Суходол" и преотреждане с

...

­