ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г./

            В изпълнение на чл.13, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН в район „Красна поляна” е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения. Целта на канала е да се предостави защита по смисъла на ЗЗЛПСПОИН на субектите по чл.5.        

  • Може да подадете сигнал чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от Комисията по защита на личните данни /КЗЛД/, по някой от следните начини:
  1. Лично, на г-жа Правда Генова – отговорно лице за получаване и разглеждане на сигнали в район „Красна поляна”;
  2. Чрез електронна поща, с адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
  •  Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.
  1. Може да подадете устен сигнал на тел. 02 / 921 72 43 или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон. В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра, като ги подпишете.
  • Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

            Утвърденият образец на формуляр е публикуван ТУК, както и на интернет страницата на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282

            Следва да се попълнят всички данни във формуляра!

  • Сигналът подлежи на проверка за редовност. В случай че не отговаря на изискванията на закона, служителят изпраща на сигнализиращото лице писмено съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаването му. Ако не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице.

            ! Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

            ! Не се образува производство по анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

­