Даниела Величкова заема длъжността зам.-кмет на район „Красна поляна” от 8 януари 2024 г.

 

 

 

ет. 2, стая 212

Приемно време


Правомощия и функции:

ресор „Образование, култура и спорт”

­