Старши експерт „ОСДКС”: Бойка Шопова – 02 921 72 51

Младши експерт „ОСДКС”: Йоана Кирячко – 02 921 72 52

Старши специалист „ОСДКС” и проект „Топъл обяд“: Адела Гайдарова – 02 921 72 39

Старши експерт „ОСДКС” и проект „Лични асистенти“: Елица Стоянова – 02 921 72 31

Приемно време


Правомощия и функции:

  1. Осъществява дейности по подготовка, организация и мониторинг на процеса на изпълнение на проекти, в които участва района;
  2. Осъществява дейността на района в областта на просветата, образованието, културата, спорта, младежките дейности и работата с неправителствените организации на територията на района.
­