тел.: 02 921 72 43

Дежурни РСС: 02 921 72 61

Приемно време


Правомощия и функции:

  1. Следи за точното прилагане на законите в областта на отбранително-мобилизационната подготовка и управление при кризи;
  2. Отговаря за отбранително-мобилизационната подготовка и защита при бедствия.
­