Началник на отдел „АИО ГРАО”: Венета Пенева – 02 921 72 37

Старши специалист „АИО ГРАО”: Ирена Медникарова – 02 921 72 56

Старши специалист „АИО ГРАО”: София Георгиева – 02 921 72 23

Старши специалист „АИО ГРАО”: Диана Николова – 02 921 72 29

Старши специалист „АИО ГРАО”: Людмила Димитрова – 02 921 72 29

Старши специалист „АИО ГРАО”: Илияна Велева – 02 921 72 23

Приемно време

Услуги

Началник на отдел „ПНОЧР”:  – 02 921 72 12

Главен юрисконсулт„ПНОЧР”: Теменуга Василева – 02 921 72 25

Юрисконсулт: Стефан Червеняшки – 02 921 72 26

Приемно време

Услуги

Началник на отдел „ФСД“: Виолина Петкова – 02 921 72 22

Касиер: Вера Пановска – 02 921 72 57

Старши счетоводител: Даниела Болярова – 02 921 72 63

Счетоводител: Милена Попова – 02 921 72 63

Счетоводител: Даниела Георгиева – 02 921 72 63

Счетоводител: Марина Недкова – 02 921 72 67

Касиер – такси: Магдалена Митова – 02 921 72 55

Касиер – наеми: Снежанка Тодорова – 02 921 72 53

Приемно време

Началник на отдел „УОСЖФРКТД”:  – 02 921 72 48

Главен специалист „Жилищно настаняване”: Стефка Гюндурова – 02 921 72 45

Специалист: Николета Николова – 02 921 72 45

Приемно време

Услуги:

­