pdf-165 Регистър по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ (публикувано: петък, 09 юни 2017 г., 16:26 ч.)Download  [332.94 KB]
pdf-222 Регистър по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ (публикувано: петък, 09 юни 2017 г., 16:26 ч.)Download  [347.4 KB]

Декларации на служители на район „Красна поляна“ - Столична община

Имена на служителя Декларация
по чл. 12 от ЗПУКИ
Имена на служителя Декларация
по чл. 12 от ЗПУКИ
Алекси Иванов т. 1 т. 2 Камен Петров   т. 2
Анелия Спасова-Ангелова т. 1 т. 2 Костадинка Атанасова т. 1 т. 2
Атанаска Георгиева т. 1 т. 2 Красимира Танчева   т. 2
Бойка Шопова   т. 2 Лъчезар Пелов   т. 2
Валентина Иванова  т. 1 т. 2 Любомир Борисов   т. 2
Ваня Петрова-Хасан   т. 2 Людмила Димитрова   т. 2
Венета Пенева   т. 2 Максим Бакаржи т. 1 т. 2
Вера Пановска   т. 2 Нелия Блажева т. 1 т. 2
Веселина Йорданова  т. 1 т. 2 Николай Танов   т. 2
Виолина Петкова   т. 2 Николай Вушовски т. 1 т. 2
Георги Радионов  т. 1 т. 2 Радослава Кръстанова т. 1 т. 2
Даниела Георгиева   т. 2 Ралица Цветанова т. 1 т. 2
Даниела Величкова   т. 2 Рина Коен   т. 2
Даниела Болярова  т. 1 т. 2 Росица Маркова т. 1 т. 2
Диана Николова   т. 2 Румен Полимеров т. 1 т. 2
Диана Халилова   т. 2 Снежанка Тодорова т. 1 т. 2
Елена Хетемова   т. 2 София Георгиева   т. 2
Елена Димитрова   т. 2 Станка Зарева   т. 2
Елица Лафазанова-Стоянова   т. 2 Стефка Гюндурова   т. 2
Ивайло Докузанов   т. 2 Стоян Михайлов   т. 2
Иванка Иванова т. 1 т. 2 Теменуга Василева т. 1 т. 2
Илияна Карлова-Велева   т. 2 Теодора Костадинова т. 1 т. 2
Ирена Медникарова   т. 2 Цветанка Заркова   т. 2
Искра Бояджиева   т. 2 Цветослава Дакова   т. 2
Искра Нейчева-Зеринова   т. 2 Юлия Модрева   т. 2
Йорданка Маркова т. 1 т. 2 Янко Кьосев   т. 2

 

­